اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت آزما تجهیز صنعت سبزوار
نام محصول:
مجموعه آموزشی ماژولار PLC S7-300 (AT-CA304)
مدل:
AT-CA304 (AT-CA304)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۰۹:۴۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علی نیک بخت
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نام آزمایشگاه:
ابزار دقیق
نام مسئول آزمایشگاه:
محمداعظم خسروی
تلفن ثابت:
64545797
ایمیل آزمایشگاه:
m.a.khosravi@aut.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت آزما تجهیز صنعت سبزوار
نام محصول:
مجموعه آموزشی ماژولار PLC S7-300 (AT-CA304)
مدل:
AT-CA304 (AT-CA304)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۰۹:۴۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علی نیک بخت
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نام آزمایشگاه:
ابزار دقیق
نام مسئول آزمایشگاه:
محمداعظم خسروی
تلفن ثابت:
64545797
ایمیل آزمایشگاه:
m.a.khosravi@aut.ac.ir