در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت تنام توس شرق
نام محصول:
برج خنک کن (TD 019)
مدل:
TD 019 (TD 019)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۰۹:۳۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
گوهرخواه
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
اسکو
محل تحویل:
دانشکده فنی گروه مکانیک
نام آزمایشگاه:
ترمو
نام مسئول آزمایشگاه:
گوهرخواه
تلفن ثابت:
04133458022
ایمیل آزمایشگاه:
goharkhah@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت تنام توس شرق
نام محصول:
برج خنک کن (TD 019)
مدل:
TD 019 (TD 019)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۰۹:۳۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
گوهرخواه
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
اسکو
محل تحویل:
دانشکده فنی گروه مکانیک
نام آزمایشگاه:
ترمو
نام مسئول آزمایشگاه:
کوهرخواه
تلفن ثابت:
041334458022
ایمیل آزمایشگاه:
goharkhah@gmail.com