اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت گارنی ریز پرداز
نام محصول:
Elisa Reader (-3200DANA)
مدل:
-3200DANA (-3200DANA)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ ۱۵:۵۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید امیر حسین جلالی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
صنعتی اصفهان زیست فناوری
نام آزمایشگاه:
مرکزی
نام مسئول آزمایشگاه:
علی جمشیدیان
تلفن ثابت:
09132309177
ایمیل آزمایشگاه:
allafchian@cc.iut.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت گارنی ریز پرداز
نام محصول:
Elisa Reader (-3200DANA)
مدل:
-3200DANA (-3200DANA)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۱۶:۵۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر جلالی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
تلفن ثابت:
03133912577
ایمیل آزمایشگاه:
sahjalali@cc.iut.ac.ir