اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت آرش طب پیشرو پارس
نام محصول:
ژل داک (کمپکت پرو)
مدل:
کمپکت پرو (کمپکت پرو)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۷:۵۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمد قربان کیانی
استان:
کردستان
شهر:
سنندج
محل تحویل:
کشاورزی
نام آزمایشگاه:
زراعت و اصلاح نباتات
نام مسئول آزمایشگاه:
رضا طالبی
تلفن ثابت:
08733288677
ایمیل آزمایشگاه:
srtalebi@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت آرش طب پیشرو پارس
نام محصول:
ژل داک (کمپکت پرو)
مدل:
کمپکت پرو (کمپکت پرو)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۸:۴۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
محمد قربان کیانی
استان:
کردستان
شهر:
سنندج
محل تحویل:
کشاورزی
نام آزمایشگاه:
زراعت و اصلاح نباتات
نام مسئول آزمایشگاه:
رضا طالبی
تلفن ثابت:
08733288677
ایمیل آزمایشگاه:
srtalebi@yahoo.com