اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فنی و مهندسی دقت آزما آسیا
نام محصول:
بادامک و پیرو (DV01)
مدل:
DV01 (DV01)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ ۱۶:۴۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
حسین غفوری چرخابی
استان:
یزد
شهر:
اردکان
محل تحویل:
دانشکده فنی و مهندسی
نام آزمایشگاه:
دینامیک، ترمودینامیک، مقاومت مصالح
نام مسئول آزمایشگاه:
مظلوم
تلفن ثابت:
03532240925
ایمیل آزمایشگاه:
jvmazloum7@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فنی و مهندسی دقت آزما آسیا
نام محصول:
بادامک و پیرو (DV01)
مدل:
DV01 (DV01)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۳۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
حسین غفوری چرخابی
استان:
یزد
شهر:
اردکان
محل تحویل:
دانشکده فنی و مهندسی
نام آزمایشگاه:
مقاومت مصالح، دینامیک، ترمودینامیک
نام مسئول آزمایشگاه:
جواد مظلوم اردکانی
تلفن ثابت:
03532240925
ایمیل آزمایشگاه:
jvmazloum7@yahoo.com