در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت توسعه فناوری ماشین ابزار و اتوماسیون صدرافن گستر
نام محصول:
محور دورانی CNC (SRA-1)
مدل:
SRA-1 (SRA-1)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ ۱۴:۱۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مرتضی جعفر پور
استان:
کرمان
شهر:
رفسنجان
محل تحویل:
دانشگاه ولی عصر (عج)
نام آزمایشگاه:
پیل سوختی
نام مسئول آزمایشگاه:
سید محمد باقر مرعشی
تلفن ثابت:
03431312148
ایمیل آزمایشگاه:
rmo4909@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت توسعه فناوری ماشین ابزار و اتوماسیون صدرافن گستر
نام محصول:
محور دورانی CNC (SRA-1)
مدل:
SRA-1 (SRA-1)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ ۱۷:۲۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مرتضی جعفر پور
استان:
کرمان
شهر:
رفسنجان
محل تحویل:
دانشگاه ولی عصر (عج)
نام آزمایشگاه:
پیل سوختی
نام مسئول آزمایشگاه:
سید محمد باقر مرعشی
تلفن ثابت:
03431312148
ایمیل آزمایشگاه:
rmo4909@yahoo.com