در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
برش و تسطیح مغزه (دو سر زن) (CC-R30)
مدل:
CC-R30 (CC-R30)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ ۱۵:۳۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید حسین سیدین
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت
نام آزمایشگاه:
مرجع مرکزی
نام مسئول آزمایشگاه:
منصور سلطانیه
تلفن ثابت:
02177240085
ایمیل آزمایشگاه:
mansour_soltanieh@iust.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
برش و تسطیح مغزه (دو سر زن) (CC-R30)
مدل:
CC-R30 (CC-R30)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ ۱۷:۲۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید حسین سیدین
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت
نام آزمایشگاه:
مرجع مرکزی
نام مسئول آزمایشگاه:
منصور سلطانیه
تلفن ثابت:
02177240085
ایمیل آزمایشگاه:
mansour_soltanieh@iust.ac.ir