اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
تبخیرکننده دو مرحله ای (uop 623)
مدل:
uop 623 (uop 623)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۱۷:۳۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
جعفرآبادی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده ولیعصر
نام آزمایشگاه:
عملیات واحد
نام مسئول آزمایشگاه:
جعفرآبادی
تلفن ثابت:
02133892229
ایمیل آزمایشگاه:
jafarabadi@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت پژواک پژوه صنعت
نام محصول:
تبخیرکننده دو مرحله ای (uop 623)
مدل:
uop 623 (uop 623)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۱۷:۴۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
جعفرآبادی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشکده فنی
نام آزمایشگاه:
عملیات واحد
نام مسئول آزمایشگاه:
جعفرآبادی
تلفن ثابت:
02133892229
ایمیل آزمایشگاه:
jafarabadi@yahoo.com