اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
نام محصول:
اولتراسونیک هموژنایزر (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
مدل:
ّFapan Ultrasound Probe-400R (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۱۲:۰۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
هادی عربی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
محل تحویل:
دانشکده دامپزشکی/ گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان
نام آزمایشگاه:
بهداشت مواد غذایی
نام مسئول آزمایشگاه:
پژمان میرشکرایی
تلفن ثابت:
0518805607
ایمیل آزمایشگاه:
mirshokraei@um.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
نام محصول:
اولتراسونیک هموژنایزر (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
مدل:
ّFapan Ultrasound Probe-400R (ّFapan Ultrasound Probe-400R)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۱۲:۱۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
هادی عربی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
محل تحویل:
دانشکده دامپزشکی/گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان
نام آزمایشگاه:
بهداشت مواد غذایی
نام مسئول آزمایشگاه:
پژمان میرشکرایی
تلفن ثابت:
0518805608
ایمیل آزمایشگاه:
mirshokraei@um.ac.ir