در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز (GP-R30)
مدل:
GP-R30 (GP-R30)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱۵:۳۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای فریدون خضعلی
استان:
خوزستان
شهر:
امیدیه
محل تحویل:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
نام آزمایشگاه:
ازدیاد برداشت نفت
نام مسئول آزمایشگاه:
خانم سحر محمد رضایی
تلفن ثابت:
06152623434
ایمیل آزمایشگاه:
saharmrezaee@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز (GP-R30)
مدل:
GP-R30 (GP-R30)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۱۳:۱۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای فریدون خضعلی
استان:
خوزستان
شهر:
امیدیه
محل تحویل:
دانشگاه آزاد امیدیه
نام آزمایشگاه:
ازدیاد برداشت نفت
نام مسئول آزمایشگاه:
سحر محمد رضایی
تلفن ثابت:
06152623434
ایمیل آزمایشگاه:
saharmrezaee77@yahoo.com