اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت آرش طب پیشرو پارس
نام محصول:
ژل داک (کمپکت پرو)
مدل:
کمپکت پرو (کمپکت پرو)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ ۱۵:۳۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر شجاع قربانی دشتکی
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهر:
شهرکرد
محل تحویل:
دانشکده علوم/پژوهشکده بیماریهای مشترک
نام آزمایشگاه:
بیماریهای مشترک
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر کبوتری
تلفن ثابت:
03814424413
ایمیل آزمایشگاه:
jkaboutari@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت آرش طب پیشرو پارس
نام محصول:
ژل داک (کمپکت پرو)
مدل:
کمپکت پرو (کمپکت پرو)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ ۱۵:۳۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر شجاع قربانی دشتکی
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهر:
شهرکرد
محل تحویل:
دانشکده علوم/پژوهشکده بیماریهای مشترک
نام آزمایشگاه:
بیماریهای مشترک
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر کبوتری
تلفن ثابت:
03814424413
ایمیل آزمایشگاه:
jkaboutari@yahoo.com