اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت اکسیر هیراد
نام محصول:
آب مقطر گیری 4لیتر در ساعت دوبار تقطیر (2104)
مدل:
2104 (2104)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۷:۱۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علی کارگری
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
شیمی الی
تلفن ثابت:
64543167
ایمیل آزمایشگاه:
kargari@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت اکسیر هیراد
نام محصول:
آب مقطر گیری 4لیتر در ساعت دوبار تقطیر (2104)
مدل:
2104 (2104)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۷:۱۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علی کارگری
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
شیمی الی
تلفن ثابت:
64543177
ایمیل آزمایشگاه:
kargari@yahoo.com