در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
تعیین اشباع به روش Dean Stark (DS-R20)
مدل:
DS-R20 (DS-R20)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ۱۴:۰۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید عباس حسینی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشگاه تربیت مدرس
نام آزمایشگاه:
بیو راکتور
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر موسوی
تلفن ثابت:
02182883982
ایمیل آزمایشگاه:
faras1378@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
تعیین اشباع به روش Dean Stark (DS-R20)
مدل:
DS-R20 (DS-R20)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ۱۴:۱۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید عباس حسینی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
دانشگاه تربیت مدرس
نام آزمایشگاه:
بیو راکتور
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر موسوی
تلفن ثابت:
02182883982
ایمیل آزمایشگاه:
faras1378@gmail.com