اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
برش و تسطیح مغزه (دو سر زن) (CC-R30)
مدل:
CC-R30 (CC-R30)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۷:۰۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
فاطمه صفری
استان:
سمنان
شهر:
گرمسار
محل تحویل:
دانشگاه گرمسار
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه سنگ مخزن
نام مسئول آزمایشگاه:
فاطمه صفری
تلفن ثابت:
02334244043
ایمیل آزمایشگاه:
f.safari2006@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام محصول:
برش و تسطیح مغزه (دو سر زن) (CC-R30)
مدل:
CC-R30 (CC-R30)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۷:۱۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
فاطمه صفری
استان:
سمنان
شهر:
گرمسار
محل تحویل:
دانشگاه گرمسار
نام آزمایشگاه:
سنگ مخزن
نام مسئول آزمایشگاه:
فاطمه صفری
تلفن ثابت:
0233424043
ایمیل آزمایشگاه:
f.safari2006@gmail.com