اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
ساختار قامتی بدن(پاسچر) (Posture)
مدل:
Posture (Posture)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۱۶:۳۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مرادی
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهر:
شهرکرد
محل تحویل:
دانشگاه شهرکرد/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تربیت بدنی
نام آزمایشگاه:
فیزیولوژی
نام مسئول آزمایشگاه:
آقای دکتر مرادی
تلفن ثابت:
03832320361
ایمیل آزمایشگاه:
moradi.mr@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت دانش سالار ایرانیان
نام محصول:
ساختار قامتی بدن(پاسچر) (Posture)
مدل:
Posture (Posture)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ ۱۴:۴۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
قربانی
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهر:
شهرکرد
محل تحویل:
دانشکده تربیت بدنی
نام آزمایشگاه:
فیزیولوژی
نام مسئول آزمایشگاه:
محمدرضا مرادی
تلفن ثابت:
03832320361
ایمیل آزمایشگاه:
moradi.mr@gmail.com