در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت آرا تجهیز فارمد
نام محصول:
آب مقطرگیری دیونایزر (200لیتری)
مدل:
200لیتری (200لیتری)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴:۲۳
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای کاوه افتخاری
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
بناب
محل تحویل:
دانشکده علوم پایه
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه شیمی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر یوسفی
تلفن ثابت:
041-37721066
ایمیل آزمایشگاه:
oir@bonabu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت آرا تجهیز فارمد
نام محصول:
آب مقطرگیری دیونایزر (200لیتری)
مدل:
200لیتری (200لیتری)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴:۲۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
آقای کاوه افتخاری
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
بناب
محل تحویل:
دانشکده علوم پایه
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه شیمی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکتر یوسفی
تلفن ثابت:
041-37721066
ایمیل آزمایشگاه:
oir@bonabu.ac.ir