در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا
نام محصول:
آنالیز حرارتی جرمی (TGA-I)
مدل:
TGA-I (TGA-I)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۷:۱۱
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مجتبی عباسیان
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
بناب
محل تحویل:
دانشکده مهندسی پلیمر
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه پلیمر
نام مسئول آزمایشگاه:
جناب آقای دکتر معزی
تلفن ثابت:
04137721066
ایمیل آزمایشگاه:
m_abbasian20@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا
نام محصول:
آنالیز حرارتی جرمی (TGA-I)
مدل:
TGA-I (TGA-I)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۷:۱۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
مجتبی عباسیان
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
بناب
محل تحویل:
دانشکده مهندسی پلیمر
نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه پلیمر
نام مسئول آزمایشگاه:
جناب آقای دکتر معزی
تلفن ثابت:
04137721066
ایمیل آزمایشگاه:
m_abbasian20@yahoo.com