اینماد

مشخصات شرکت آریا دارو تصویر داده

تعداد رای: ۰

شماره تماس

021-22352274

شماره نمابر

02166482654

معرفی شرکت

در راستای اهداف استراتژ‍یک برنامه چشم انداز بیست ساله کشور در زمینه تولید مواد اولیه و فرآورده های دارویی جدید با فناوری نانو به فناوری ساخت مواد Gd-DEG Gd-DTPA, و Gd-mPEGبا طول زنجیره ای مختلف به اضافه ترکیبات لیپوزومی این مواد دست یافته ایم : پس از فراهم آمدن امکان تصویر برداری به روش MRI استفاده از مواد کنتراست برای بهبود کیفیت تصاویر به صورت همه گیر در آمده است. بهبود تفکیک پذیری تصاویر توسط داروهای متداول (Magnevist) به منظور دستیابی به اطلاعات واضح تر بدن انسان از همان آغاز استفاده، مورد توجه دانشمندان و محققین بوده است. گادولینیوم یک ماده کنتراست زا پارامغناطیس است که امروزه به طور مرسوم در کلینیک مورد استفاده قرار میگیرد. در حالت طبیعی برای کاهش سمیت این ماده به صورت کیلیت با DTPA (Gd-DTPA ) مورد استفاده قرار میگیرد. پس از ورود نانو تکنولو‍ژی به عرصه علمی جهان استفاده از این تکنیک در تهیه مواد بخصوص مواد دارویی به دلیل مزیت های فراوانی که نسبت به مواد معمولی دارا میباشد به صورت فراگیر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا این گروه تلاش وسیعی در تهیه و سنتز موادی از این گونه برای حذف سمیت کبدی آنها و همچنین هدفمندسازی تصویربرداری برای آشکارسازی گره های لنفاوی سرطان پستان و سلول های سرطانی کبد به عمل آورده است. در این راستا ابتدا سنتز ماده کنتراست مرسوم Gd-DTPA انجام گردید که برای مقایسه اثرات آن در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرد.مواد Gd-DEG و Gd-mPEG با سایز نانو نیز سنتز گردیدند. به‌منظور کاهش سمیت ، بالابردن زیست‌سازگاری ، ماندگاری طولانی در سامانه‌ی‌گردش‌خون و جلوگیری از تجمع نانوذرات، پوشش‌دهی روی این مواد انجام می‌شود. استفاده از روکش های دی اتیلن گلیکول و پلی اتیلن گلیکول به منظور کاهش اثر سمیت عنصر Gd استفاده گردیده است. پوشش DEG و سایز نانو باعث افزایش برداشت سلولی و آشکارسازی سلول های سرطان پستان در مراحل اولیه شده و در مرحله بعد با پوشش لیپوزومی باعث تفکیک سلول های نرمال و سرطانی کبد در تصاویر MRI شده است. همچنین روکش پلی اتیلن گلیکول با جرم مولکولی 550 و 2000 استفاده شده باعث کاهش برداشت ماده توسط سلول های RES بوده و پایداری فضایی ایجاد کرده و زمان ماندگاری مواد را در خون افزایش می دهد که همراه با اندازه ذره ای کوچک این مواد امکان تصویربرداری دقیق تر را فراهم می آورد. نتایج آزمایشات تعیین آهنگ استراحت، افزایش قابل ملاحظه Relaxivity را در غلظتهای کمتر از 1.5 میلی مول برای نانوذرات گادولینیوم اکساید در مقایسه با Gd-DTPA نشان می دهد. در این غلظت، شیب منحنی R1 -Relaxivity در برابر غلظت نانوذرات گادولینیوم اکساید و Gd-DTPA بترتیب 7.98 و 4.33 بر ثانیه بر میلی مول( s− 1 mM− 1 ) بود. شیب منحنی R2 -Relaxivity در برابر غلظت نانوذرات گادولینیوم اکساید و Gd-DTPA بترتیب 13.75و 5.06 بر ثانیه بر میلی مول( s− 1 mM− 1 ) بود. در مرحله بعد، سمیت سلولی نانوذرات گادولینیوم اکساید در سلول های سرطانی U-87 MG ، THP-1 ،SK-MEL-3 و MC/9 توسط روشهای MTT وLDH ASSAY مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که Gd2O3 به عنوان ماده کنتراست مثبت جدید درسایز نانو با پوشش نانو مواد در Molecular Magnetic Resonance Imaging (MMRI) با غلظت بهینه، کنتراست را بهتر میکند. در نهایت، جذب سلولی نانوذرات گادولینیوم اکساید در سلولهای سرطانی بصورت برون تنی و درون تنی، نفوذ نانوذره گادولینیوم اکساید پلیمر شده به داخل سلول را نشان داد. بعلت کوتاهترشدن خاصیت استراحت طولی در سلولها می توان این نانوذرات را بعنوان یک ماده کنتراست T1 مناسب برای cell labeling دانست.

نشانی

تهران-تهران--سعادت اباد---2-

وب سایت

ایمیل رسمی

دارای تاییدیه دانش بنیان

خیر

حوزه فعالیت نمایشگاهی

مهندسی پزشکی، زیست مواد، محیط زیست و کشاورزی

کاتالوگ

دانلود

دوره های شرکت در نمایشگاه

  • دومین نمایشگاه تجهیزات
  • سومین نمایشگاه تجهیزات
  • چهارمین نمایشگاه تجهیزات

جستجوی در محصولات

در جستجوی نوع می توانید از عنوان فارسی ، عنوان انگلیسی و یا عنوان اختصاری استفاده نمایید

نوع
آخرین حضور
سطح حمایتی
نام
مدل
کد محصول

لیست محصولات

کد آخرین حضور دسته بندی نوع محصول نام مدل سطح حمایتی سقف قیمت مجاز (ریال)
8302 چهارمین نمایشگاه تجهیزات مواد اولیه گادودیپنتا دی مگلومین دارویی-شیمیایی سطح سوم
22108 چهارمین نمایشگاه تجهیزات نانوکلویید نانو ذرات گادولینیوم-دی اتیلن گلیکول پوشش دار شده با گلوکز دارویی شیمیایی سطح سوم
7443 چهارمین نمایشگاه تجهیزات نانوکلویید نانو ذرات مگنتولیپوزوم دارویی-شیمیایی سطح دوم
3164 چهارمین نمایشگاه تجهیزات نانوکلویید نانو ذرات گادولینیوم با پوشش دی اتیلن گلیکول دارویی-شیمیایی سطح سوم
8238 چهارمین نمایشگاه تجهیزات نانوکلویید نانو ذرات گادولینیوم-دی تری پنتا استیک اسید پوشش دار شده با گلوکز آمین دارویی-شیمیایی سطح دوم
7444 چهارمین نمایشگاه تجهیزات نانوسوسپانسیون نانو ذرات گادولینیوم پوشش دار شده با پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی 2000 دالتون دارویی-شیمیایی سطح سوم
7447 چهارمین نمایشگاه تجهیزات نانوسوسپانسیون نانو ذرات گادولینیوم پوشش دار شده با پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی 550 دالتون دارویی-شیمیایی سطح سوم
8302 سومین نمایشگاه تجهیزات مواد اولیه گادودیپنتا دی مگلومین دارویی-شیمیایی سطح سوم
8238 سومین نمایشگاه تجهیزات نانوکلویید نانو ذرات گادولینیوم-دی تری پنتا استیک اسید پوشش دار شده با گلوکز آمین دارویی-شیمیایی سطح دوم
7443 سومین نمایشگاه تجهیزات نانوکلویید نانو ذرات مگنتولیپوزوم دارویی-شیمیایی سطح دوم
3164 سومین نمایشگاه تجهیزات نانوکلویید نانو ذرات گادولینیوم با پوشش دی اتیلن گلیکول دارویی-شیمیایی سطح سوم
7447 سومین نمایشگاه تجهیزات نانوسوسپانسیون نانو ذرات گادولینیوم پوشش دار شده با پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی 550 دالتون دارویی-شیمیایی سطح سوم
کاربر گرامی! جهت ثبت نظر حتما باید از بخش "ورود به کارتابل" واقع در سمت راست سایت وارد شوید