عضویت در خبرنامه فهرست محصولات عرضه شده در نمایشگاه شرکت کنندگان در نمایشگاه نقشه جغرافیایی خریداران و فروشندگان جستجو در خریداران قبلی دریافت فایل کتاب پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران دریافت فایل کتاب چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران کانال تلگرام نمایشگاه کانال آپارات نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران معاونت علمی و فناوری شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کریدور صادرات ثبت نام در ارزیابی شرکت های دانش بنیان کانون پتنت ایران جشنواره ایران ساخت تبلیغ اپلیکیشن نمایشگاه
فرم های مربوط به نمایشگاه بین المللی تهران
   مدارک مورد نیاز غرف خودساز :
  چک ضمانت 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال) به تاریخ روز بدون بابت در وجه شرکت راهبر تجارت هوشمند آراد
 پیمانکار غرفه‌ساز شما باید دارای گرید باشد.
مدارک مورد نیاز به شرح زیر می‌باشد :
 1. تکمیل فرم های تعهدنامه م تاییدیه غرفه خودساز(فرم 102 دو نسخه)
 2. تصویر گرید ( دو نسخه)
 3.  نقشه پرسپکتیو با مشخص شدن تمامی جزئیات از جمله مصالح و ارتفاع (دو نسخه )
 4. پلان اندازه گیری (دو نسخه)
 5. بیمه مسئولیت مدنی ( یک نفر فوت و سه نفر مصدومیت)

در صورتی که غرفه‌سازی توسط خود شرکت غرفه‌دار انجام می‌شود، باید مدارک زیر را تحویل دبیرخانه نمایشگاه گردد.
 1. تکمیل فرم های تعهدنامه م تاییدیه غرفه خودساز(فرم 102 الف وب - سه نسخه)
 2. نقشه پرسپکتیو با مشخص شدن تمامی جزئیات از جمله مصالح و ارتفاع (دو نسخه )
 3. پلان اندازه گیری (دو نسخه)
 4. بیمه مسئولیت مدنی ( یک نفر فوت و سه نفر مصدومیت)
 5. تصویر پروانه مهندس ناظر (دو نسخه)
 6. معرفی نامه اشخاص غرفه ساز از جانب شرکت کننده (حداقل سه نفر)
 7. لیست بیمه تامین اجتماعی شرکت که اسامی و کد بیمه افراد معرفی شده به عنوان غرفه‌ساز در لیست مذکور باشند.


filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1فرم تعهـدنـامه و تاییـدیه طـرح غرفـه خـودساز (درخواست مجوز غـرفـه سازی)

filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1جـدول خسارت تخلـف از مقـررات غرفـه آرایـی

filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1جـدول جرائـم خسارات وارده به سالـن ها و محوطـه نمایشگـاه

filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1فـرم درخواست بــرق

filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1جدول خسارات وارده به بخش برق سالن

filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1فـرم درخواست آب

filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1فـرم درخواست اینتـرنـت

filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1فـرم تعهــدنـامه حـراست (الزامی برای همه شرکت ها- شماره سالن و غرفه را خالی گذاشته شود و تا 15 روز قبل از برگزاری نمایشگاه حضوری یا پستی تحویل دبیرخانه اجرایی نمایشگاه شود)

filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1فـرم تعهــدنـامه ثبت نام و حضور در نمایشگاه (این فرم در سربرگ شرکت پرینت گرفته شودو تمامی صفحات مهر و امضا گردد و همراه با فرم تعهدنامه حراست ارسال شود)


تایید کلیه مدارک غرفه سازی و صدور مجور غرفه سازی توسط مهندس ناظر نمایشگاه جناب آقای مهندس ارفاقی صورت خواهد پذیرفت، لذا غرفه سازان میبایست پس از تحویل چک ضمانت به دبیرخانه نمایشگاه و دریافت رسید، کلیه مدارک مربوطه را به همراه رسید تحویل چک به آقای ارفاقی در محل نمایشگاه بین المللی حنب سالن شماره 3 ، جهت تایید و دریافت مجوز تحویل دهند.

آقای مهندس ارفاقی : 09122180396