مشخصات محصول دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط

( در هشتمین نمایشگاه تجهیزات) افزودن به علاقه مندی ها
تعداد رای: ۰

کد محصول

58092

نام محصول

دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط

نوع محصول

آنالیزر گاز محیط - Portable instrument for processing of environmented data - -

دسته بندی محصول

-زیست، کشاورزی-تجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگی-سنجش آلایندگی هوا-سنجشگر و آنالیزر گاز محیطی-

مدل

SAPA
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
بدون حمایت
کاربرد/دامنه کاربرد
دستگاه پایش آلودگی هوای ایستگاهی جهت اندازهگیری آلایندههای هوای شهری از جمله ذرات معلق با
قطر کمتر از 10میکرومتر ( )PM10و کمتر از 2/5میکرومتر ( )PM2.5و همچنین گازهای آلایندهی ازن
( ،)O3کربن مونواکسید ( ،)COنیتروژن دیاکسید ( )NO2و گوگرد دیاکسید ( )SO2به کار میرود.
این دستگاه دارای قابلیت ارسال دادههای پایش آلودگی هوا از محل نصب خود(به کمک سیستم)GPRS
به فضای اینترنت میباشد.این دادهها در محلیدیگر، از طریق مرورگر کامپیوتر قابل مشاهده و ذخیره میباشد
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

لوگو نام
شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی (فن پایا) شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی (فن پایا)

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code