مشخصات محصول Ladder 100bp(ready to use)-100-15,00bp ,500µl

( در دومین نمایشگاه تجهیزات)
تعداد رای: ۰

کد محصول

2372

نام محصول

Ladder 100bp(ready to use)-100-15,00bp ,500µl

نوع محصول

تعیین تعداد و توالی اسید نوکلوئیک (DNA) - DNA Sequencer  - -

دسته بندی محصول

-زیست، کشاورزی-زیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی-آنالیز و جداساز ژن و سلول-تعیین تعداد و توالی اسید نوکلوئیک (DNA)-

مدل

آزمایشگاهی (بیولوژی مولکولی)
سقف قیمت مجاز
-
کاربرد/دامنه کاربرد
پژوهشی تحقیقاتی (مارکر DNA)
سابقه فروش در نمایشگاه
دانلود مستندات

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code