اینماد

کالاهای نمایشگاهی

بر اساس قوانین نمایشگاهی هر غرفه با تجهیزات اولیه (پیش ساخته) و یا ویژه با تجهیزات اولیه (پیش ساخته) به ازای هر 12 متر یک میز و دو صندلی تعلق خواهد گرفت، مسئولیت تامین تجهیزات اضافی مورد نیاز  با خود مشارکت کننده بوده و میتوانید با هماهنگی با شرکت هایی که در این حوزه فعالیت دارند هماهنگی لازم صورت پذیرد.


توجه : اجاره تجهیزات اضافی، هزینه های مربوطه اجاره لوازم و کلیه هماهنگی های مربوط به اجاره و آوردن وسایل بر عهده مشارکت کننده می باشد و دبیرخانه نمایشگاه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین هزینه ها و نحوی پرداخت اجاره این تجهیزات در هیچ یک از هزینه های نمایشگاهی وجود نداشته و کاملا مستقل از هزینه های ثابت غرف نمایشگاهی مرتبط با دبیرخانه اجرایی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی بوده و به شرکت تامین کننده تجهیزات مربوط میشود.