اینماد

تاریخ های مهم

زمانبندی فرآیند اجرایی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

رویداد

زمان شروع

زمان پایان

ثبت نام اولیه

10مهر

10آبان

ثبت اطلاعات محصولات

10 مهر

15 آبان

ارزیابی محصولات و ثبت اطلاعات تکمیلی

10مهر

15 آذر

ثبت اطلاعات نمایشگاهی (رزرو غرفه) و تسویه مالی

1 آبان

25 آبان

ثبت نام خریداران در سایت

به صورت دائمی در سایت انجام می شود.

 

دریافت پیش فاکتور فروش تجهیزات

10 آذر

---

غرفه سازی

15 آذر

18 آذر

چیدمان و تجهیز نمایشگاه

18 آذر

18آذر

برگزاری نمایشگاه

19آذر

22آذر

جمع آوری نمایشگاه

23آذر

23آذر

انعقاد قرارداد

4 دی

-