اینماد

تاریخ های مهم

زمانبندی فرآیند اجرایی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

رویداد

زمان شروع

زمان پایان

ثبت نام اولیه

01 مهر

10 آبان

ثبت اطلاعات محصولات

10 مهر

15 آبان

ارزیابی محصولات و ثبت اطلاعات تکمیلی

10مهر

15 آذر

ثبت اطلاعات نمایشگاهی (رزرو غرفه) و تسویه مالی

1 آبان

25 آبان

ثبت نام خریداران در سایت

به صورت دائمی در سایت انجام می شود.

 

دریافت پیش فاکتور فروش تجهیزات

20 آذر

---

غرفه سازی

08 دی

11 دی

چیدمان و تجهیز نمایشگاه

11 دی

11 دی

برگزاری نمایشگاه

12 دی

15 دی

جمع آوری نمایشگاه

16 دی

16 دی

انعقاد قرارداد

15 دی

-