اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت امین آسیا فناور پارس
نام محصول:
آسیاب گلوله ای سیاره ای (NARYA MPM 2*250)
مدل:
NARYA MPM 2*250 (NARYA MPM 2*250)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ ۱۷:۳۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سید رضا علوی زارع
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
محل تحویل:
علوم زمین
تلفن ثابت:
33369684
ایمیل آزمایشگاه:
zallaki.a@scu.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت امین آسیا فناور پارس
نام محصول:
آسیاب گلوله ای سیاره ای (NARYA MPM 2*250)
مدل:
NARYA MPM 2*250 (NARYA MPM 2*250)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۱۶:۰۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
سیدرضاعلوی زارع
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
محل تحویل:
دانشکده علوم و زمین
تلفن ثابت:
06133369684
ایمیل آزمایشگاه:
example@exampledomain.com