اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت تعاونی تسنیم کیمیای سیستم
نام محصول:
PECVD-سیستم لایه نشانی رسوب شیمیایی بخار به روش پلاسمایی/حرارتی 1500 درجه (TKS-PECVD-RF Inductive-1500)
مدل:
TKS-PECVD-RF Inductive-1500 (TKS-PECVD-RF Inductive-1500)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۳۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
وحید غفاری نیا
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
دانشگاه صنعتی اصفهان
نام آزمایشگاه:
حسگر
تلفن ثابت:
03133915313
ایمیل آزمایشگاه:
iutriranlab3@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت تعاونی تسنیم کیمیای سیستم
نام محصول:
PECVD-سیستم لایه نشانی رسوب شیمیایی بخار به روش پلاسمایی/حرارتی 1500 درجه (TKS-PECVD-RF Inductive-1500)
مدل:
TKS-PECVD-RF Inductive-1500 (TKS-PECVD-RF Inductive-1500)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴:۳۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
وحید غفاری نیا
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
محل تحویل:
دانشگاه صنعتی اصفهان
نام آزمایشگاه:
حسگر
نام مسئول آزمایشگاه:
وحید غفاری نیا
تلفن ثابت:
03133915313
ایمیل آزمایشگاه:
iutriranlab3@gmail.com