اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت طراحی مهندسی سنتام
نام محصول:
دستگاه نوسانات یک درجه آزادی (SVT-10)
مدل:
SVT-10 (SVT-10)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۱۴:۱۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علیرضا صنیع خاتم
استان:
فارس
شهر:
جهرم
محل تحویل:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه جهرم
نام آزمایشگاه:
مکانیک
نام مسئول آزمایشگاه:
مجید شفاعت پناهی
تلفن ثابت:
0715434445
ایمیل آزمایشگاه:
majid.shafaat@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت طراحی مهندسی سنتام
نام محصول:
دستگاه نوسانات یک درجه آزادی (SVT-10)
مدل:
SVT-10 (SVT-10)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۲:۳۷
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
صنیع خاتم
استان:
فارس
شهر:
جهرم
محل تحویل:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه جهرم
نام آزمایشگاه:
دینامیک
نام مسئول آزمایشگاه:
صنیع خاتم
تلفن ثابت:
075143772254
ایمیل آزمایشگاه:
majid.shafaat@yahoo.com