در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت باراد اکسیر آزما
نام محصول:
آب اکسیژنه (آزمایشگاهی،دارویی)
مدل:
آزمایشگاهی،دارویی (آزمایشگاهی،دارویی)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
خیر
تاریخ تحویل:
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰۸:۴۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
حسین پیری
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
بناب
محل تحویل:
دانشکده مواد و متالوژی نساجی
نام آزمایشگاه:
دانشکده مواد و متالوژی نساجی
نام مسئول آزمایشگاه:
دکترفردی
تلفن ثابت:
41-37738180
ایمیل آزمایشگاه:
oir@bonabu.ac.ir