اینماد

مشخصات شرکت آیهان چاپگر فلز دانش بنیان

افزودن به علاقه مندی ها
تعداد رای: ۰

شماره تماس

021-88013915

شماره نمابر

02188013029

معرفی شرکت

ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن آﯾﻬﺎن ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻓﻠﺰ با رویکرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﻓﺰودﻧﯽ و ساخت انواع پرینترهای سه بعدی کارآمد و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی شروع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده است.با ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ راه اﻧﺪازی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﺧﺖ اﻓﺰودﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، همکاری ﺑﺼﻮرت ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﯿﻦ آف و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ آوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ارائه تجهیزات و راه حل های پرینت سه بعدی مواد پلیمری، سرامیکی، کامپوزیتی و فلزی در این شرکت صورت می گیرد.

نشانی

تهران-تهران--کارگر شمالی بالاتر از جلال احمد روبروی هشتم پردیس فنی دانشگا تهران دانشکده مهندسی مکانیک طبقه هفتم واحد 713-پردیس 2 دانشکده فنی--713-713

وب سایت

ایمیل رسمی

دارای تاییدیه دانش بنیان

بله

حوزه فعالیت نمایشگاهی

تجهیزات عمومی آزمایشگاهی و فیزیک و آموزشی

سالن نمایشگاه

44B

شماره غرفه

62

کاتالوگ

دانلود

شبکه اجتماعی

سایر راه های ارتباطی

دوره های شرکت در نمایشگاه

  • هفتمین نمایشگاه تجهیزات
  • هشتمین نمایشگاه تجهیزات
  • نهمین نمایشگاه تجهیزات
  • دهمین نمایشگاه تجهیزات

جستجوی در محصولات

در جستجوی نوع می توانید از عنوان فارسی ، عنوان انگلیسی و یا عنوان اختصاری استفاده نمایید

نوع
آخرین حضور
سطح حمایتی
نام
مدل
کد محصول

لیست محصولات

کد آخرین حضور دسته بندی نوع محصول نام مدل سطح حمایتی سقف قیمت مجاز (ریال)
53205 نهمین نمایشگاه تجهیزات پرینتر سه بعدی پرینتر سه بعدی آیهان AP+ سطح سوم
53205 هشتمین نمایشگاه تجهیزات پرینتر سه بعدی پرینتر سه بعدی آیهان AP+ سطح سوم
53207 نهمین نمایشگاه تجهیزات پرینتر سه بعدی پرینتر سه بعدی آیهان AC+ سطح سوم - بدون سابقه فروش
53207 هشتمین نمایشگاه تجهیزات پرینتر سه بعدی پرینتر سه بعدی آیهان AC+ سطح سوم - بدون سابقه فروش
65011 نهمین نمایشگاه تجهیزات پرینتر سه بعدی پرینتر آی رزین آی رزین سطح دوم - بدون سابقه فروش
65011 هشتمین نمایشگاه تجهیزات پرینتر سه بعدی پرینتر آی رزین آی رزین سطح دوم - بدون سابقه فروش
53205 هفتمین نمایشگاه تجهیزات پرینتر سه بعدی پرینتر سه بعدی آیهان AP+ سطح سوم - بدون سابقه فروش
53207 هفتمین نمایشگاه تجهیزات پرینتر سه بعدی پرینتر سه بعدی آیهان AC+ سطح سوم - بدون سابقه فروش
65011 دهمین نمایشگاه تجهیزات پرینتر سه بعدی پرینتر آی رزین آی رزین سطح دوم - بدون سابقه فروش
53207 دهمین نمایشگاه تجهیزات پرینتر سه بعدی پرینتر سه بعدی آیهان AC+ سطح سوم - بدون سابقه فروش
53205 دهمین نمایشگاه تجهیزات پرینتر سه بعدی پرینتر سه بعدی آیهان AP+ سطح سوم
کاربر گرامی! جهت ثبت نظر حتما باید از بخش "ورود به کارتابل" واقع در سمت راست سایت وارد شوید