اطلاعات این رویداد

ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

شروع : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

پاپان : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

سازمان : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران سالن های (خلیج فارس ۴۰ ، ۴۱ و میلاد)

آرشیو روزانه
گزارش آنلاین از ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران این رویداد به پایان رسیده است
ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران هم‌اکنون به کار خود پایان داد ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

عکس یادگاری ستاد اجرایی ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

عکس یادگاری ستاد اجرایی ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ۱۶:۵۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

مصاحبه دکتر اسدی فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی؛ ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ۱۶:۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در میان غرفه ها؛ ساعات پایانی ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ۱۶:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در میان غرفه ها؛ ساعات پایانی ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ۱۶:۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در میان غرفه ها؛ شرکت بهین نگاره ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در میان غرفه‌های ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛ هم‌اکنون ۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در میان غرفه ها؛ شرکت پوشش های نانو ساختار ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در میان غرفه ها؛ شرکت بهین نگاره ۱۵:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶